12 C
Budapest
péntek, március 1, 2024
HomeGazdaságPályázati felhívás - Bursa Hungarica Ösztöndíj

Pályázati felhívás – Bursa Hungarica Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Ösztöndíjra

Budapest Főváros XVIII- kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra pályázatot hirdet a 2022. évre

  • felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére („A” típusú pályázat), valamint
  • felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat).

Az „A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociálpolitikai Osztályára (1184 Budapest, Üllői út 400.) lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a 296-1300*1312-es vagy a 296-1300*1326-os mellékeken kérhető.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő beadásának határideje:

  1. november 5.

A beérkezett pályázatok kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől független elbírálása és az EPER-Bursa rendszerben a bírálati döntés rögzítése 2021. december 6-ig történik.

A pályázati kiírás megtekinthető az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint elérhető az alábbi linkeken: 

 

„A” típusú pályázat

„B” típusú pályázat

Népszerű