12 C
Budapest
péntek, március 1, 2024
HomeKatasztrófa 18Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Tisztelt Lakosság!

A parlagfű elszaporodásának visszaszorítása, az egészséges környezet biztosítása közös célunk, eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (továbbiakban: Éltv) megfogalmazottak értelmében az ingatlantulajdonosoknak és földhasználóknak eleget kell tenniük a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének. A törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra.

A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással kell védekezni.

A törvény szerint a földhasználó köteles az ingatlanján a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezen állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A földhasználónak vagy bejelentett földhasználat hiánya esetén a tulajdonosnak gondoskodnia kell a megelőzésről. A hatóságok – belterületen az illetékes jegyző, külterületen Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala – hatósági ellenőrzés keretében és lakossági bejelentések alapján ellenőrzik a jogszabályi kötelezettség betartását.

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít és közérdekű védekezést rendel el. Amennyiben a földhasználó nem mentesíti önként a területet, kényszerkaszálás végrehajtására kerül sor. A kényszerkaszálás és minden ezzel járó hatósági feladat költsége a mulasztót terheli, amely költségek adók módjára behajthatók. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a kormányhivatal növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mértéke 15.000 forinttól akár 5.000.000 forintig is terjedhet, attól függően, hogy az adott fertőzött ingatlan külterületen vagy belterületen fekszik, továbbá, hogy mekkora a fertőzött terület nagysága, és a fertőzöttség mértéke. A növényvédelmi bírság és a kényszertakarítási munkálatok költsége egyaránt köztartozásnak minősül, amelynek végrehajtását a nemzeti adóhatóság foganatosítja.

A földhasználót terhelő kötelezettség tehát kettős: a parlagfű virágzásának megakadályozása és ennek a preventív magatartásának a – vegetációs időszak alatti – folyamatos biztosítása.

A leírtak alapján kérjük valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy az ingatlan területén és a hozzá tartozó közterületi részeken a védekezési munkálatokat önként végezze el, hozzájárulva ezáltal a parlagfű elleni védekezési feladatok eredményes elvégzéséhez, és a parlagfű által okozott gazdasági és egészségügyi károk csökkentéséhez, hiszen a megelőzés a leghatékonyabb mentesítési megoldás, amely feladatot azonban csak a lakosság aktív részvételével lehet hatékonyan és eredményesen véghez vinni.

 

dr. Ronyecz Róbert sk.
jegyző

Népszerű