15.4 C
Budapest
vasárnap, szeptember 24, 2023
HomeGazdaságFigyelem! A talajterhelési díj fizetése sokakat érinthet

Figyelem! A talajterhelési díj fizetése sokakat érinthet

Az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a talajterhelési díjról.

 

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) alapján a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. (Kibocsátó: természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek – aki/amely az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.)

A díjfizetési kötelezettséget először a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2004. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelete szabályozta, mely alapján a kerületben 2004. évtől kezdődően kellett a kibocsátóknak talajterhelési díjat fizetniük. A rendelet több alkalommal módosításra került, jelenleg a 37/2020. (XI.27.) számú önkormányzati rendelet van érvényben.

A lakosság csatornahálózatra történő ösztönzése végett az önkormányzat 2014-2019 évekre díjmentességet állapított meg.

Fentiek alapján a 2020. évtől kezdődően – azoknak, akik továbbra sem kötöttek rá a csatornahálózatra – talajterhelési díjat kell fizetniük.

A Ktd. törvény 12. § és 14. §-ai alapján a talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj alapja csökkenthető továbbá azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa rendszeresen elszállíttatja a keletkezett szennyvizet az FTSZV Kft-vel (mely az elszállítást végzi Budapest területén), úgy talajterhelési díjat kizárólag azután a mennyiség után kell fizetnie, mely a fogyasztott vízmennyiség és az elszállított szennyvíz mennyisége között fennmarad, s mely ténylegesen a talajba szivárog!

A talajterhelési díjat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az önadózás szabályai szerint kell meghatározniuk, bevallaniuk és megfizetniük a kibocsátóknak az adóévet követő év március 31. napjáig.

A bevallási és díjfizetési határidő lejártát követően – bár a törvény alapján ilyen esetben mulasztási bírság kiszabása indokolt – az önkormányzat kiemelten méltányos módon levélben értesítette az érintett ingatlantulajdonosokat a díjfizetési kötelezettségük fennállásáról, valamint a bevallási kötelezettségükről.

A tájékoztató levélben megadott telefonszámon, e-mail címen, illetve személyesen az önkormányzat ügyfélszolgálatán az Adó Osztály munkatársai mindenben próbálnak segítséget nyújtani a fentiekkel kapcsolatban.

Budapest, 2021. június 18.

                                                                                                                dr. Ronyecz Róbert s.k.

                                                                                                                    jegyző

bp18.hu

Népszerű