21.2 C
Budapest
szerda, szeptember 27, 2023
HomeGazdaságÁllást kínálnak a szomszédban! Soroksáron jogász keresteteik!

Állást kínálnak a szomszédban! Soroksáron jogász keresteteik!

Álláslehetőség a Hivatalban: jogász

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály

jogász

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1239 Budapest, Hősök tere 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet, 22. Jogi és perképviseleti feladatkör, I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok: Ingatlan-adásvételek, telekalakítási és kisajátítási eljárások előkészítése, kapcsolódó szerződések elkészítése, szerződéskötés lebonyolítása. Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás a bérlőkkel, bérleményellenőrzések lebonyolítása, beérkezett lakáskérelmek megválaszolása, bérleti szerződések elkészítése. Szerződéstervezetek készítése, nem jogász végzettségű kollégák által készített szerződéstervezetek véleményezése. Rendelettervezetek, előterjesztések készítése a képviselő-testület üléseire, előterjesztésekhez kapcsolódó határozatokban foglaltak végrehajtása. Egyéb eseti jogi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Jogi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) 53.000,- Ft illetményalapot, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 40 % mértékű illetménykiegészítést megállapító Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.16.) valamint, a juttatásokra vonatkozóan a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Személyügyi kézikönyv az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetemi, jogász végzettség
 • Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Települési önkormányzatnál szerzett tapasztalat
 • Azonos vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga megléte.
 • Jogi szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a [email protected] e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

 

soroksar.hu

 

Népszerű